• 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3

پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی در پژوهشکده علوم شناختی ۱۴۰۳


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی ۱۴۰۳

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی از طريق آيين نامه استعداد درخشان ۱۴۰۳

معرفی شدگان برای شرکت مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ پژوهشکده علوم شناختی

شیوه نامه آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه دانشهای بنیادیجهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر پژوهشکده علوم شناختی تماس حاصل فرمایید: 

آدرس :  تهران، اتوبان ارتش، نرسیده به میدان ارتش، روبروی اراج، پژوهشگاه دانش های بنیادی

تلفن:     ۲۶۱۱۳۲۷۴             

تلفن دفتر:     ۲۳۱۰-۰۲۱ (داخلی ۵۱۳۳)              تلفکس:     ۲۶۱۱۳۲۷۳  

ایمیل:     scs@ipm.ir