پژوهشکده علوم شناختی
کمیته اخلاق

درباره


پیشرفت های اخیر در علوم شناختی سبب ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های این حیطه شده است. به دنبال آن توجه زیادی به رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در طرح های پژوهشی گوناگون از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و گونه های مختلف جانوری، جمع آوری و نگهداری اطلاعات باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده از اطلاعات و زیان رساندن به انسان‌ها و حیوانات و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات معطوف شده است.
بر این اساس، به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بیانیه های ۱۹۴۷ نورنبرگ و ۱۹۷۵ هلسینکی و ۱۹۷۸ بلمونت, اصول، ‌قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید که این کدهای اخلاقی را درپژوهش‌های علوم زیستی به مورد اجرا گذارند. این موضوع در هجدهمین گردهمایی EM/ACHR سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۵ (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر شده است که کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های علوم زیستی در تمامی کشورهای منطقه، آیین نامه‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی را تصویب و به مورد اجرا گذارند.

اهداف


رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهش‌های اپیدمیولوژیک، بالینی و علوم پایه   
حفاظت از انسان‌ها وحیوانات مورد مطالعه در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق   
حفظ حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق   
ارزیابی و نظارت مستمر بر انجام طرح های تحقیقاتی و حصول اطمینان از رعایت موازین یاد شده   

اعضا

دکتر غلام علی حسین زاده

استاد دانشگاه تهران

دبیر کمیته

دکتر نرگس رادمان

محقق

پزشک - دکترای علوم اعصاب شناختی

پژوهشگر علوم اعصاب شناختی و بالینی

عالیه ارفعی

کارشناس

حقوق

دکتر هانیه عالمی

محقق

متخصص جراحی دامپزشکی

پژوهشگر

دکتر احسان مصطفوی

محقق

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژیست

صدیقه علوی

منشی- نماینده جلسه

فرم‌ها


Research permit request forms and instructions:


Request for Research Permit, Form 1.    

Request for Research Permit, Form 2    

Occupational Health Form for the Researchers of Animal Labs    

Instructions for How to Apply for Research Permit from SCS Ethics Committee (IPM)    

Check List    Supporting forms:


Subject Consent Letter [an example template]    

General Health Questionnaire [an example template]    

Test Information and the Subjects' Rights [an example template]