• 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3

رزرو خدمات آزمایشگاه‌های EEG و سایکو


پروتکل استفاده از اناق EEG و سایکو‎‎

پروتکل تعیین وقت از اناق EEG و سایکو‎‎

فرم اطلاعات پذیرش پروژهجهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر پژوهشکده علوم شناختی تماس حاصل فرمایید: 

آدرس :  تهران، اتوبان ارتش، نرسیده به میدان ارتش، روبروی اراج، پژوهشگاه دانش های بنیادی

تلفن:     ۲۶۱۱۳۲۷۴             

تلفن دفتر:     ۲۳۱۰-۰۲۱ (داخلی ۵۱۳۳)              تلفکس:     ۲۶۱۱۳۲۷۳  

ایمیل:     scs@ipm.ir