• 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3

پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی در پژوهشکده علوم شناختی ۱۴۰۲


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی ۱۴۰۲

اسامی معرفی شدگان برای شرکت مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ : مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی

اسامی معرفی شدگان برای شرکت مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ : مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

اسامی معرفی شدگان برای شرکت مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ : علوم شناختی

شیوه نامه آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه دانشهای بنیادیجهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر پژوهشکده علوم شناختی تماس حاصل فرمایید: 

آدرس :  تهران، اتوبان ارتش، نرسیده به میدان ارتش، روبروی اراج، پژوهشگاه دانش های بنیادی

تلفن:     ۲۶۱۱۳۲۷۴             

تلفن دفتر:     ۲۳۱۰-۰۲۱ (داخلی ۵۱۳۳)              تلفکس:     ۲۶۱۱۳۲۷۳  

ایمیل:     scs@ipm.ir