SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS
رویدادها
IPM
فراخوان دعوت به ارائه بحث و یا کارگاه آموزشی در پژوهشگاه دانش های بنیادی

پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) در نظر دارد در راستای ترویج علوم اعصاب و آموزش محققین، کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی در زمینه علوم شناختی و حوزه های مرتبط از جمله علوم داده، هوش مصنوعی، علوم کامپیوتر، مهندسی برق، علوم زیستی و فلسفه ذهن برگزار نماید.

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه fNIRs - آنلاین

کارگاه fNIRs

یکشنبه ۲۹ فرورپین ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۶

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه Google BERT برای NLP - آنلاین

کارگاه Google BERT برای NLP

چهارشنبه ۲۰ اسفند از ساعت ۱۳ تا ۱۶

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه بازاریابی عصبی - آنلاین

کارگاه بازاریابی عصبی

چهارشنبه ۶ اسفند از ساعت ۱۳ تا ۱۷

بيشتر بخوانيد

IPM
برنامه درسی نیمسال دوم دکتری

برنامه درسی

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه نوروفیزیولوژی محاسباتی - آنلاین

کارگاه نوروفیزیولوژی محاسباتی مقدماتی و پیشرفته

شنبه ۱۸ و ۲۵ بهمن 1399 ساعت ۹:۳۰ الی ۱۵:۳۰

بيشتر بخوانيد

IPM
فرصت شغلی

پسادکتری آزمایشگاه پرندگان

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه شبکه عصبی - آنلاین

کارگاه شبکه عصبی

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2014, All rights reserved.