SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS
رویدادها
IPM
کارگاه شبکه عصبی - آنلاین

کارگاه شبکه عصبی

بيشتر بخوانيد

IPM
فراخوان دعوت به ارائه بحث و یا کارگاه آموزشی در پژوهشگاه دانش های بنیادی

پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) در نظر دارد در راستای ترویج علوم اعصاب و آموزش محققین، کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی در زمینه علوم شناختی و حوزه های مرتبط از جمله علوم داده، هوش مصنوعی، علوم کامپیوتر، مهندسی برق، علوم زیستی و فلسفه ذهن برگزار نماید.

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه (آنلاین)

کارگاه مدلسازی شناختی و محاسباتی

سه شنبه 9 دی 1399 ساعت 13 الی 17

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه (آنلاین)

کارگاه الگوریتم ژنتیک کاربردی

سه شنبه 25 آذر 1399 ساعت 13 الی 17

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه نیم روزه آنلاین

کارگاه دتکشن تئوری در سایکوفیزیک

سه شنبه 4 آذر 1399 ساعت 13 الی 18

بيشتر بخوانيد

IPM
قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دکتری

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دکتری

بيشتر بخوانيد

IPM
ليست پذیرفته شدگان (با آزمون )دکتری سال ۱۳۹۹ -پژوهشکده علوم شناختی

ليست پذیرفته شدگان (با آزمون )دکتری سال ۱۳۹۹ -پژوهشکده علوم شناختی

بيشتر بخوانيد

IPM
پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی در پژوهشکده علوم شناختی ۱۳۹۹

پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی در پژوهشکده علوم شناختی

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2014, All rights reserved.