SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS
رویدادها
IPM
کارگاه نیم روزه آنلاین

کارگاه دتکشن تئوری در سایکوفیزیک

سه شنبه 4 آذر 1399 ساعت 13 الی 18

بيشتر بخوانيد

IPM
قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دکتری

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دکتری

بيشتر بخوانيد

IPM
ليست پذیرفته شدگان (با آزمون )دکتری سال ۱۳۹۹ -پژوهشکده علوم شناختی

ليست پذیرفته شدگان (با آزمون )دکتری سال ۱۳۹۹ -پژوهشکده علوم شناختی

بيشتر بخوانيد

IPM
پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی در پژوهشکده علوم شناختی ۱۳۹۹

پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی در پژوهشکده علوم شناختی

بيشتر بخوانيد

IPM
تمدید مهلت ثبت نام برای اخذ پذیرش در مقاطع دکتری بدون آزمون

به اطلاع متقاضیان پذیرش در مقطع دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) می رساند، بنابر درخواست تعدادی از متقاضیان محترم که به علت شیوع COVID-19 هنوز موفق به تهیه و جمع بندی تمامی مدارک و مستندات مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی خود نشده اند، مهلت ثبت نام و ارسال مدارک جهت شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری پژوهشکده علوم شناختی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به مدت ۱یک هفته تمدید شد. از اینرو مهلت ثبت نام و ارسال مدارک تا روز چهارشنبه مورخ 12 شهریور ماه ۱۳۹۹ پایان وقت اداری تمدید شد. ضمنا تاریخ مذکور مجددا تمدید نخواهد شد.


IPM
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی، دکتر محمدرضا دلیری، در لیست الف سرآمدان علمی کشور در سال ۹۹

فدراسیون سرآمدان علمی ایران سالانه، 100 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاههای کشور را به عنوان سرآمد علمی انتخاب و به آنها گرنت های پژوهشی، آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکتری اعطا می کند. در سال 1399، پنجمین دوره سرآمدان علمی انتخاب و به دانشگاهها و موسسات آموزشی/پژوهشی معرفی شدند. در این بین دکتر دلیری در ۵۰ نفر اول (لیست الف) سرآمدان کشور قرار گرفتند.


IPM
ریاست پژوهشکده علوم شناختی، دکتر علی قاضی زاده، در لیست الف سرآمدان علمی کشور در سال ۹۹

فدراسیون سرآمدان علمی ایران سالانه، 100 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاههای کشور را به عنوان سرآمد علمی انتخاب و به آنها گرنت های پژوهشی، آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسادکتری اعطا می کند. در سال 1399، پنجمین دوره سرآمدان علمی انتخاب و به دانشگاهها و موسسات آموزشی/پژوهشی معرفی شدند. در این بین دکتر قاضی زاده در ۵۰ نفر اول (لیست الف) سرآمدان کشور قرار گرفتند.


IPM
آگهي پذيرش دانشجوی دوره دكترای تخصصی 1399 (Ph.D.)

پژوهشکده علوم شناختی در رشته علوم اعصاب شناختي با دو گرايش "مغز و شناخت" و "رايانش و هوش مصنوعی"از طريق آيين نامه استعداد درخشان برای سال تحصیلی نود ونه دانشجو مي پذيرد

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2014, All rights reserved.