باسمه تعالي


مقررات و ضوابط عمومی ارائه و اجرای طرح پژوهشی

 • مهلت ارسال طرح ها، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ است • مقدمه:


 • پژوهشکده علوم شناختی بعنوان اولین نهاد تحقیقاتی علوم شناختی در کشور از ابتدای تأسیس تا به امروز سعی بر سرمایه گذاری و حمایت از نخبگان و برجسته ترین محققین کشور کرده است. این سیاست محور اصلی فعالیت پژوهشکده بوده، هست و خواهد بود. شایسته سالاری و اخلاق حرفه ای از مهمترین عناصر حفظ استاندارد ها و ارتقاء هر نهادی است. اما ارزیابی شایستگی و حفظ عدالت سازمانی چندان آسان نبوده و براحتی می تواند تحت تأثیر تمایلات و سلیقه های افراد قرارگیرد. ارایه پروپوزال و بررسی آن توسط داوران مستقل و به دور از تضاد منافع یکی از بهترین روش های ارزیابی شایستگی و حمایت از بهترین هاست که امروزه در اکثر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در سال های اخیر پژوهشکده علوم شناختی میزبان اعضای هیأت علمی دیگر دانشگاه ها بوده و از فعالیت های علمی آنان در پژوهشکده حمایت مالی می کرده است که یکی از دلایل آن عدم وجود هیأت علمی تمام وقت در پژوهشکده بوده است. پژوهشکده گرچه فعالانه بدنبال تکمیل کادر هیأت علمی خود می باشد اما تا زمانی که به متخصصان و دانشمندان خارج از پژوهشکده نیازمند باشد، به سیاست استفاده از اعضای هیأت علمی دیگر دانشگاه ها ادامه خواهد داد.


 • سیستم پرداخت حق التحقیق ها و دیگر مخارج از طریق ارایه طرح های تحقیقاتی مصوب، یک قانون جدید نیست. از لحاظ قانونی در پژوهشکده هر گونه هزینه ای باید زیر مجموعه یکی از پروژه های تحقیقاتی انجام شود و تا به امروز هم چنین بوده است. اما تا این لحظه پروژه های پژوهشکده فقط بصورت عناوین تحقیقاتی مطرح شده و عملا ساختار استاندارد طرح های تحقیقاتی را نداشته و به طور مستقل ارزیابی نمی شده اند. برای مثال مسایلی مثل ارزیابی بازده محققین در طول سال، استفاده از آدرس پژوهشکده در مقالاتی که چاپ می شود، اولویت انجام طرح ها، میزان اختصاص بودجه به هر طرح، مقایسه محققین با یکدیگر از لحاظ توانایی، تعداد محققین پسادکترای مورد نیاز برای هر محقق اصلی، زمان پایان طرح، تعداد و کیفیت مقالات و بسیاری مسایل دیگر مبهم بوده است.


 • عدم وجود شفافیت در جنبه های مختلف طرح ها باعث مشکلات متعددی شده است بطوریکه قضاوت عادلانه و عینی برای عملکرد محققین بسیار دشوار است. اکثر محققین بخاطر شخصیت علمی خود کمتر به تبلیغ برای فعالیت خود می پرداختند و بعضاً مظلوم واقع می شدند و عده اندکی با بزرگنمایی فعالیت های خود از امتیازات بیشتری برخوردار می شدند. روند اجرای طرح ها نیز به صورتی بوده است که محققین برای کوچکترین نیاز خود مجبور به اخذ مجوز از رئیس پژوهشکده بوده اند. این نه در شأن محققین است و نه استفاده مفیدی از وقت رئیس پژوهشکده می شود. وقتی طرحی توسط داوران مجرب و عادل بررسی و تأیید شد، کلیه امور طرح می بایست در اختیار مسؤل اصلی طرح باشد و وظیفه رئیس پژوهشکده می بایست نظارت کلی در انجام امور و دریافت و بررسی نتایج طرح باشد. بنابراین فواید سیستم ارایه طرح تحقیقاتی عبارتند از:
 • 1- قضاوت بر اساس ارایه شایستگی محقق و کیفیت طرح تحقیقاتی است.


 • 2- داوران علمی مستقل و به دور از تضاد منافع هستند.


 • 3- همه چیز در این سیستم شفاف است.


 • 4- متقاضی اصلی کاملاً در کنترل بودجه طرح آزاد بوده و بر اساس آنچه در پروپوزال آورده است هزینه میکند.


 • 5- بازده طرح تحقیقاتی توسط خود متقاضی تعیین می شود و عملکرد او بر همان اساس بررسی می گردد.


 • 6- رشد هسته های تحقیقاتی و آزمایشگاه ها بر اساس فعالیت های علمی محققین و توانایی های علمی آنها در طول زمان امکان پذیر خواهد بود.


 • 7- پژوهشکده با استقبال از محققین جدید و ایده های نوین، انرژی جدید در پیشبرد علمی خود خواهد یافت.


 • 8- بودجه تحقیقاتی محدود است و برای ارتقاء استاندارد فعالیت علمی پژوهشکده، ما فقط بر روی بهترین محققین و بهترین ایده ها می توانیم سرمایه گذاری کنیم. ایجاد یک محیط رقابتی نه تنها عملاً بهترین ها را بر می گزیند، بلکه تأثیر سلیقه ها و ارتباطات شخصی بر روی اختصاص بودجه به محققین و طرح های آنان را به حداقل می رساند.


 • 9- فرآیند نگارش و اخذ بودجه برای محققین پسادکترا یک روند آموزشی مهم است. محققی که نمی تواند طرح دقیقی ارائه کند که در یک محیط رقابتی و عادلانه بودجه جذب کند، از استاندارد بین المللی لازم برخوردار نیست و جایگاهی در پژوهشکده نخواهد داشت.


 • 10- هیچکس مجبور به انجام تحقیق در زمینه ای نیست که الزاماً به آن علاقه ندارد، هر محققی آزاد است که در زمینه مورد علاقه خود و بر اساس مهارت ها و توانایی های خود طرحی ارائه دهد و با هر محققی در هر جایی از کشور همکاری نماید.

 • راهنمای تکمیل فرم طرح تحقیقاتی

 • 1- کلیه طرح های تحقیقاتی باید در فرم مربوطه که در وبسایت پژوهشکده http://scs.ipm.ac.ir/scs-proposal موجود می باشد ارائه شود.


 • 2- متقاضی اصلی می بایست حداقل دارای مدرک دکترای تخصصی PhD و یا بورد تخصصی یکی از تخصص های پزشکی مرتبط با مغزو اعصاب (نورولوژی، روانپزشکی، جراحی اعصاب ) را داشته باشد. محققین پسادکترای پژوهشکده، اعضای هیأت علمی مقیم و غیر مقیم فعلی و یا اساتید مدعو پژوهشکده و یا محققین برجسته دیگر دانشگاه ها نیز می توانند طرح ارسال نمایند.


 • 3- متقاضی اصلی میبایست ایرانی و مقیم داخل کشور باشد.


 • 4- زمان ارسال و مهلت ارسال فراخوان توسط دفتر پژوهشکده اعلام می گردد.


 • 5- پروپوزال میبایست به زبان انگلیسی تکمیل شود و لازم به ذکر است فرم های ناقص بررسی نمی گردند.


 • 6- سوابق تحقیقاتی متقاضی و همکاران طرح در ارزیابی طرح در نظر گرفته می شود.


 • 7- حداکثر مدت زمان طرح تحقیقاتی 3 سال است.


 • 8- حداقل 75% طرح می بایست در پژوهشکده انجام پذیرد. جمع آوری اطلاعات در دیگر مراکز مخصوصاً در خارج از کشور قابل قبول نیست.


 • 9- متقاضیان اصلی با حداقل 15=H-index بر اساس "Google Scholar" می توانند دو طرح و با حداقل 20=H-index می توانند سه طرح مصوب در یک زمان داشته باشند.


 • 10- متقاضیان اصلی با حداقل 10=H-index می توانند یک پسادکترا، با حداقل 15=H-index دو پسا دکترا و با حداقل 20=H-index سه پسادکترا در یک زمان داشته باشند.


 • 11- هریک از اعضاء پسادکترا می تواند یک دستیار تحقیق و در صورتیکه حداقل H-index=5 داشته باشد می تواند حداکثر دو دستیار تحقیق داشته باشد.


 • 12- هر یک از همکاران طرح بایست به طور جداگانه همکاری خود را با متقاضی اصلی تأیید و نقش خود را در طرح مشخص کنند.


 • 13- اعضای هیأت علمی دیگر دانشگاه ها باید توجه کنند که یک محقق می تواند در بیش از یک طرح دخیل باشد اما جمع ساعات تحقیقات باید تابع قوانین بالادستی پژوهشگاه باشد.


 • 14- اولویت اختصاص بودجه به طرح های ارسالی توسط محققین پسادکترای، اعضای هیأت علمی مقیم تمام وقت و طرح های مربوط به دانشجویان دکترای پژوهشکده می باشد.


 • 15- روش انجام طرح تحقیقاتی باید با جزئیات کامل نوشته شود تا داوری حرفه ای آن امکانپذیر باشد. بدیهی است عدم ارایه اطلاعات کامل میتواند به عدم پذیرش طرح منجر شود.


 • 16- اطلاعات تمامی همکاران طرح باید در فرم پروپوزال به طور کامل وارد شود.


 • 17- داوری علمی طرحهای ارسالی حداقل توسط دو داور خارج از پژوهشگاه (شامل داوران خارج از کشور) صورت می گیرد.


 • 18- متقاضی اصلی می بایست فقط در مجلات سطح يک Q1 (بر اساس http://www.scimagojr.com) مقالات خود را به چاپ برساند. ادامه پرداخت به گزارش پیشرفت توسط متقاضی اصلی بستگی دارد.


 • 19- محققان باید حداکثر دقت را در تکمیل فرم انجام دهند چون تغییر پس از ارسال طرح امکان پذیر نخواهد بود.


 • 20- سقف بودجه برای طرح های پیشنهادی وجود ندارد، اما هر هزینه ای باید به دقت توجیه شود و متناسب با بودجه تحقیقاتی پژوهشکده در هر سال باشد.


 • 21- تعداد مقالات که در مجلات سطح یک تعهد شده اند باید در پروپوزال تعیین شده باشند.


 • 22- پرداخت حق التحقيق و سقف مجموع حق التحقيق تابع مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است. مسئوليت نهايی رعايت ضوابط به عهده مجری طرح است.


 • 23- همکاران طرح علی القاعده از ميان همکاران علمی يا دانشجويان دوره دکتری پژوهشکده انتخاب می شوند. در موارد استثنايی پرداخت حق التحقيق با تأیید رئیس پژوهشکده به ساير افراد نیز ممکن است. در هر مورد بايد مشخصات علمی و شايستگي های همکاران جداگانه ضميمه شود.


 • 24- مجری طرح بايد هر 6 ماه یک بار گزارش کار خود را به دفتر پژوهشکده ارایه کند. ادامه پرداخت ها منوط به ارایه گزارش و پیشرفت قابل قبول در طرح تحقیقاتی است.


 • 25- در صورت نياز به ترميم طرح یا افزایش بودجه، درخواست مربوطه بايد همراه با گزارش پیشرفت به دفتر پژوهشکده ارسال شده تا بررسی می گردد.


 • 26- کليه حقوق حاصل از پژوهش های انجام شده در چارچوب طرح های پژوهشی مصوب در پژوهشکده متعلق به پژوهشگاه است. بر همین اساس متقاضی اصلی می بایست در انتشارات حاصل از این طرح ها آدرس زیر را بعنوان آدرس اول خود ذکر نماید (بدون هیچ گونه کم یا اضافه):
  School of Cognitive Sciences, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), P.O. Box 19395-5746, Tehran, Iran


 • 27- حق التحقیق برای متقاضی اصلی حداکثر 80 ساعت در ماه، برای هر پسادکترا حداکثر 80 ساعت در ماه و برای هر دستیار تحقیق حداکثر 64 ساعت در ماه است.


 • 28- متقاضی اصلی می تواند در طرح خود هزینه یک سفر خارج از کشور در سال برای شرکت در کنگره ها با ارائه مستندات (برای محقق اصلی یا پسادکترا یا دستیار تحقیق) در خواست دهد. این هزینه می تواند جهت همکار تحقیق مقیم خارج از کشور که به ایران بیاید و یا برای متقاضی اصلی که به آزمایشگاه همکار تحقیق در خارج از کشور برود یکبار در سال در نظر گرفته شود. طول مدت اقامت در هر سفر حداکثر یکماه است.


 • 29- هزینه هایی همچون نگهداری از حیوانات، تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی، استفاده از ام آر آی اسکن، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات نباید در پروپوزال محاسبه شوند اما هزینه خرید حیوانات آزمایشگاهی، کامپیوتر و وسایل جانبی آن و کلیه ابزار و داروها و دستگاه های مورد نیاز برای تحقیق می بایست در پروپوزال درج شوند.


 • 30- بجز متقاضی اصلی، ذکر نام فرد دیگری در طرح الزامی نیست. در صورتیکه به دستیار تحقیق و یا پسادکترا نیازمندید اما فرد مورد نظر را هنوز شناسایی نکردید فقط به نیاز خود اشاره کنید. اگر نام کسی (همکار، دستیار، پسادکترا) را در طرح آوردید می بایست رضایت کتبی وی را جهت همکاری با شما در طرح ارائه کنید.


 • 31- فرم تکمیل شده، رضایت همکاران تحقیق و گانت چارت باید به موقع به دفتر پژوهشکده ارسال گردد.


 • SCS-IPM_proposal-form.pdf


 • SCS-IPM_proposal-form.doc


 • SCS-IPM_referee-form.pdf


 • Gantt-chart.xlsx


 
footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2014, All rights reserved.